Alop

500

Alop
format 80×80 cm
Miękkie kształty, obłe formy, kolory ziemi, natura. Ktoś zobaczył w tym soczysty las latem, inna osoba meandry rzeki.
Alop , obraz na ścianę, spokojny ale z akcentem.
Do przestrzeni publicznych, biurowych, hotelowych, prywatnych.